Opslag

Hvordan får en Thai visum til Danmark?

Den danske ambassade i Bangkok er en af de ambassader i verden, som modtager flest visum-ansøgninger. Thailand tilhører den kategori, der hedder "Immigrationslandegruppen uden referencebegrænsning", hvor også Filippinerne hører under. En ansøgning om Visum til Danmark i Thailand indgives til den danske ambassade i Bangkok via VFS Visa Application Centre, hvis man er thailænder og bor i Thailand. Læs mere om visum til og familiesammenføring i Danmark . Der meddeles afslag til en visum-ansøger, hvis tilknytningen til hjemlandet er svag. Det er ikke nok blot at have børn, hvad mange tror. Der er derimod en fordel, hvis man er kærester, selvom mange faktisk tror det modsatte. Der står i visum-praksis: "at f.eks. kærester som udgangspunkt kan meddeles visum på trods af en svag tilknytning til hjemlandet, da risikoen for, at ansøgeren vil søge om opholdstilladelse i disse tilfælde, knytter sig til familiesammenføringsreglerne." Det samme gør sig naturligvis også gældende