Hvordan får en Thai visum til Danmark?

Den danske ambassade i Bangkok er en af de ambassader i verden, som modtager flest visum-ansøgninger. Thailand tilhører den kategori, der hedder "Immigrationslandegruppen uden referencebegrænsning", hvor også Filippinerne hører under.

En ansøgning om Visum til Danmark i Thailand indgives til den danske ambassade i Bangkok via VFS Visa Application Centre, hvis man er thailænder og bor i Thailand.

Læs mere om visum til og familiesammenføring i Danmark.

Der meddeles afslag til en visum-ansøger, hvis tilknytningen til hjemlandet er svag. Det er ikke nok blot at have børn, hvad mange tror. Der er derimod en fordel, hvis man er kærester, selvom mange faktisk tror det modsatte.

Der står i visum-praksis: "at f.eks. kærester som udgangspunkt kan meddeles visum på trods af en svag tilknytning til hjemlandet, da risikoen for, at ansøgeren vil søge om opholdstilladelse i disse tilfælde, knytter sig til familiesammenføringsreglerne." Det samme gør sig naturligvis også gældende ved en ægtefælle.

Der skal altså fremlægges tunge beviser for tilknytning til Thailand, hvis en mand eller kvinde fra Thailand ansøger om visum for at besøge en bekendt. En forælder skal derimod dokumentere familieforholdet, mens en kæreste skal sandsynliggøre kæresteforholdet.

Dette gælder for besøgsvisum, hvorimod et turistvisum er noget helt andet, selvom mange blander disse to ting sammen. En turist er en person, der ikke kender nogen i Danmark, men ønsker at holde ferie i Danmark. Sådan et visum er naturligvis noget vanskeligere.

Hvad er så et kæresteforhold? Det er der ingen regler om, men som udgangspunkt skal man have mødt hinanden i virkeligheden. Det er ikke nok, at man kun kender hinanden fra internettet; og her er der i øvrigt mange svindlere, der hiver penge ud af mænd, herunder til en flybillet, selvom de slet ikke kan få visum til Danmark.

Ambassaden skal med andre ord mindst se bevis på, at manden har været i Thailand. Desuden skal pigen vide lidt om manden. Det nytter jo ikke noget, hvis hun inviteres af sin angivelige kæreste, men ikke kan huske hans navn, når hun indleverer ansøgningen.

Det frarådes i det hele taget at give ukorrekt oplysninger og/eller lave falske papirer. Hvis det ikke bliver opdaget i første omgang, så kan det give bagslag på et senere tidspunkt. Hun kan for eksempel blive nægtet indrejse i hele Schengen i flere år.

Kommentarer